Заяви услуга  „Защита на длъжник“

Цената на услугата зависи от конкретния случай, както и дали вече има образувано дело от/срещу Вас. Поради това първоначално клиентът заплаща 60 лв. за анализ на казуса. След проучване на случая адвокатът ще се свърже с Вас с информация относно нуждата от предприемането на допълнителни действия, дължимото адвокатско възнаграждение, както и допълнителните разноски, които може да се наложи да извършите за защита на правата Ви. За започване на работа по случай ще е необходимо изготвяне на пълномощно в полза на адвокат от кантората, което ще Ви бъде изпратено след уточняване на действията, които желаете да бъдат предприети.

Заплащането на първоначалната цена за анализ на казуса става по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG04STSA93000022622455 При банка: Банка ДСК ЕАД

При извършване на превода е необходимо да посочите данни за лицето, за което е заплатена цената на услугата.

Давам съгласието си личните ми данни да се обработват за целите на предоставянето на услугата (задължително поле)