Заяви услуга  „Регистрация на фирма“

Настоящата услуга се отнася за регистрация на дружество с един съдружник и собственик на капитала (ЕООД) и на дружество с няколко съдружника (ООД), които са най-популярните правно-организационни форми за осъществяване на търговия в Република България. Ако желаете регистрация на друг вид дружество, моля да се свържете с нас.

Особености:

Дружеството отговаря за задълженията си само със собственото си имущество

  • Само един съдружник и собственик на капитала
  • Собственикът може да е управител
  • Управител може и да е трето лице

 

Подходящо за лица, които желаят да са единствени собственици на бизнеса си.

Особености:

Дружеството отговаря за задълженията си само със собственото си имущество

  • Поне двама съдружника и собственици на капитала
  • Всеки от съдружниците може да е управител
  • И двамата съдружници може да са управители
  • Трето лице може да е управител

Подходящо за няколко лица, които желаят заедно да осъществяват търговска дейност.