Глоба за излизане без маска
24.04.2020
Призоваха ме на разпит като свидетел по наказателно дело
03.05.2020
ПОКАЖИ ВСИЧКИ СТАТИИ

Работодателят не ми плаща заплатата – как мога да се защитя?

Сподели това!

Много наши клиенти са ни отправяли запитвания как могат да получат дължимото от работодателя трудово възнаграждение. В някои случаи той забавя същото поради собствени затруднения, докато в други напълно целенасочено не заплаща заплатата на някои от работниците си. Статията ще опише някои възможности за защита, които законът предоставя на работника в тези неприятни ситуации. Коя възможност ще избере, зависи от работника и много често е обусловена от наличието или липсата на все още действащо трудово правоотношение с работодателя.
Ако работникът се притеснява за бъдещата си работа, може да подходи първоначално с добър тон – като отправи запитване до работодателя и поиска заплащане на заплатата възможно най-скоро. По-силен ефект в очите на работодателя би могла да има официална писмена покана от адвокат с даване на срок за заплащане на всички дължими суми и предупреждение, че при ново забавяне ще бъдат предприети и съответните съдебни действия.

Мога ли да прекратя отношенията си с некоректния работодател?

Да, работникът би могъл да прекрати трудовото си правоотношение поради неплащането му на възнаграждение. В тези случаи не се изисква предизвестие за прекратяването. Същевременно работодателят дължи и допълнително обезщетение на работника – за настъпилите за него вреди и за неизползваната платена отпуска.

Мога ли да осъдя работодателя си и да си извадя изпълнителен лист?

За заплащането на дължимите суми работникът би могъл да заведе и съдебно дело срещу работодателя си, както и да си извади изпълнителен лист, с който да събере дължимите суми със съдебен изпълнител. Върху неизплатеното възнаграждение може да се иска присъждане и на лихва.
Възможно е работникът да поиска веднага издаване на заповед за изпълнение, но ако работодателят възрази срещу нея, отново ще е нужно да бъде осъден с влязло в сила съдебно решение, за да бъде издаден изпълнителен лист.

Колко ще ми струва воденето на дело срещу работодателя?

Законът освобождава работниците от заплащане на държавни такси по трудови дела. Работникът не дължи такси и за съдебния изпълнител при образуване на изпълнително дело за събиране на дължимите заплати.
Адвокатският хонорар за защита по подобни дела зависи от размера на дължимите възнаграждения и започва от 300 лв. При спечелване на делото обаче всяка платена сума за адвокатска защита ще ви бъде присъдена и може да си я съберете принудително!

Имам ли срок, за да осъдя работодателя си?

До 3 години от датата, на която е трябвало да бъде заплатено дължимото възнаграждение.

Колко време ще ми е необходимо да осъдя работодателя?

Не може да се отговори с точност на този въпрос. Той зависи от избрания начин на защита – дали чрез първоначално издаване на заповед за изпълнение или завеждане на дело и след това издаване на изпълнителен лист. Законът обаче е предвидил някои гаранции за по-бързото протичане на трудови дела – исковете за трудови възнаграждения се разглеждат от съда по реда на бързото производство. Поради това те приключват за по-кратко време. Разбира се, продължителността на делото винаги зависи от особеностите на всеки случай.

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат, който да извърши анализ на конкретния казус.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;