Кой е длъжен да плаща “такса вход” и за ремонта на общите части в блока
30.03.2020
Пострадал съм от домашно насилие по време на извънредното положение заради коронавирус – как мога да се защитя?
02.04.2020

Сподели това!

Наши клиенти се обърнаха към нас със следния проблем – въпреки решението на Общото събрание на блока, в който живеят, няколко от съседите не плащат месечни вноски за поддръжката на входа. Същото се отнасяло и за извършваните през годините ремонти. Всъщност законът предоставя ефективна възможност за справяне с този проблем.

Кой дължи такса вход, кой е освободен от такава и как се определя тя, може да прочетете, като натиснете върху връзката.

Решенията на общото събрание следва да се изпълняват в определените в тях срокове. Обикновено таксите за входа се заплащат всеки месец.

Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет  или управителят може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.

Критерият за определяне дали едно лице е ползвател или обитател е основанието, въз основа на което то живее в общия имот. Ако лицето притежава вещно право на ползване, то е ползвател. В противния случай – същото се определя от закона като обитател.

В резултат на заповедта може да бъде издаден изпълнителен лист, с който да бъде образувано изпълнително дело при съдебен изпълнител. Оттук и дължимите суми за „такса вход“ да бъдат събрани по принудителен ред – например чрез запор на сметката, заплатата или пенсията на длъжника.

За постигането на тази цел обаче е необходимо подготвяне на законосъобразно решение на Общото събрание, както и заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел.

Свържете се с нас!

Ако желаете консултация и защита от адвокат, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;