Арест в полицията за 24 часа – какви права имам и как да се защитя срещу незаконен арест?
04.05.2020
Нотариално завещание
06.05.2020
ПОКАЖИ ВСИЧКИ СТАТИИ

Справка за дела при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ) – Регистър на длъжниците

Сподели това!

Срещу Вас има образувани съдебни дела и са ви наложили запори, но не знаете къде да потърсите повече информация, за да се запознаете с претенциите срещу Вас?

Ако разполагате с копие от някой от документите, върху същия би трябвало да има информация по кое дело е наложен и от кой съдебен изпълнител. Възможно е обаче срещу Вас да има повече от едно дело, което може да се провери чрез справка в регистъра на длъжниците, който се поддържа от Камарата на частните съдебни изпълнители.

След като вече знаете колко дела има срещу вас и при кой съдебен изпълнител са, би могло да бъде извършена справка по всяко от делата, за да добиете по-обширна представа за следните основни обстоятелства:

  • кой е образувал дела срещу вас;
  • какви действия са предприети по делото – например запори върху заплати, пенсии, банкови сметки, възбрани върху имоти и т. н.;
  • какви действия са поискани за извършване – например може да е поискано извършване на опис в дома Ви, но все още да не е насрочен;
  • за какъв размер задължения са образувани делата – какъв е точният размер на главницата, начислените лихви, разноски, както и такси;
  • дали са налице основания за прекратяване на изпълнителното дело;
  • дали вземанията, които претендират срещу вас, са погасени по давност;
  • дали има вероятност вземанията, които се претендират срещу вас, да се погасят в близкото бъдеще;

Извършването на подобна справка би улеснило значително ивършването на правен анализ на вашите възможности за защита и необходимостта от предприемане на защитни действия в тази насока.

Цената за извършване на справка в регистъра на длъжниците е 18 лв. с ДДС, като в нея не са включени банковите такси за превод по сметката на Камарата на ЧСИ.

Адвокатското възнаграждение за проучване на изпълнително дело започва от 200 лв. и зависи от конкретния случай.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;