ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

16.04.2020

Нарушения на трудови права по време на извънредното положение

С 50 процента нараства броя на нарушенията на трудовото законодателство от началото на извънредното положение у нас. От Главната инспекция по труда са категорични, че работниците не могат да се изпращат в неплатен отпуск без тяхно съгласие. Над 600 са вече сигналите в трудовата инспекция, като една трета от тях са за неизплащане на заплати и отпуски при освобождаване на […]
12.04.2020

Начини за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

Настоящата статия ще опише утвърдените от БНБ механизми за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца При него дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница […]
11.04.2020

Условия за отсрочване на задължения към банки по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

В настоящата статия ще ви запознаем с публикуваните от БНБ условия за отсрочване на задължения към банките по време на извънредното положение или т. нар. маротариум върху кредитите. Кой може да се възползва от отсрочване на кредитите сипо време на извънредното положение? Уредените правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят eдновременно на […]
09.04.2020

Нови правила за връщането на пари от туроператорите

Днес бяха обнародвани измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В тях беше предвидено и специално правило за връщането на парите от туроператори Съгласно чл. 25 от закона туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за […]
30.03.2020

Могат ли да ме глобят за разходка на улицата по време на извънредното положение?

Съгласно новите законодателни изменения който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Към настоящия момент е въведена следната противоепидемична мярка на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.: Преустановяване на посещенията на паркове градски градини […]
29.03.2020
Кодекс на труда

Правата на работниците и служителите във връзка с извънредното положение

След обявяване на извънредното положение в страната, както и непосредствено след издадените индивидуални административни актове на Министъра на здравеопазването за конкретните противоепидемични мерки, бяхме сигнализирани от много потърпевши лица от некоректни работодатели, които на основание тези обстоятелства са пускали принудително своите работници и служители в неплатен отпуск, отказвали са да заплащат изработеното трудово възнаграждение, включително и са уволнявали. В тази […]