ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

14.02.2020

Как може да се установи бащинството – презумпции за бащинство

Законът съдържа презумпция за бащинство Съпругът на майката се смята за баща на детето, доколкото детето е родено по време на брака или; преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване; Ако детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след като майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се смята […]