ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

11.05.2020

Договорна ипотека

Учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот Ипотеката е право на даден кредитор спрямо определен недвижим имот. Ипотеката е тежест за имота, като тя може да бъде както върху имот на длъжника, така и върху имот на друго лице, което го е обременило за чуждо задължение. Договорната ипотека трябва да се сключи във формата на нотариален акт. Ипотеката възниква с […]