ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

10.05.2020

Право на ползване

Учредяване на право на ползване върху недвижим имот С нотариалния акт страните сключват договор, с който едно лице учредява право на ползване в полза на друго върху своя имот. То може да учреди правото възмездно, срещу определена парична сума или безвъзмездно – като дарение. Възможна е обаче и следната ситуация – собственикът на един имот да прехвърли собствеността върху него […]