ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

05.05.2020

Справка за дела при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ) – Регистър на длъжниците

Срещу Вас има образувани съдебни дела и са ви наложили запори, но не знаете къде да потърсите повече информация, за да се запознаете с претенциите срещу Вас? Ако разполагате с копие от някой от документите, върху същия би трябвало да има информация по кое дело е наложен и от кой съдебен изпълнител. Възможно е обаче срещу Вас да има повече […]
29.02.2020

Може ли съдебният изпълнител да изтегли всичките ми пари от банковата сметка? (Несеквестируеми доходи 2)

Вече разгледахме в друга статия какви са възможностите на длъжника при запор на банкова сметка. В друга посочихме кои доходи съдебният изпълнител не може да вземе от длъжника, защото се приемат от закона за несеквестируеми. Тази статия ще разгледа особеностите при запор на банкова сметка, в която има различни по своя характер доходи:  които са защитени от закона  които съдебният […]
27.02.2020

Кои мои доходи не може да вземе съдебният изпълнител? (Несеквестируеми доходи 1)

Законът защитава не само права на длъжниците спрямо определени вещи, но и някои от доходите им. Повече относно несеквестируемите вещи може да прочетете, като натиснете върху линковете: 1. Какво не може да продаде съдебният изпълнител? 2. Кои вещи от дома ми не може да продаде съдебният изпълнител? Настоящата статия ще разгледа защитените от закона доходи на длъжника. Кои доходи не може […]
26.02.2020

Кои вещи от дома ми не може да продаде съдебният изпълнител? (Несеквестируеми вещи2)

В друга статия вече разгледахме имотите, които законът защитава от продажба на ЧСИ/ДСИ.  Те обаче НЕ са единствените, които са защитени от закона. Освен вече разгледаните вещи, съществуват и вещи от дома на длъжника; такива, които са жизненоважни за нормалния начин на живот на него и семейството му и които са свързани с професията му, които също са защитени. Тази […]
21.02.2020

Какво не може да продаде съдебният изпълнител/несеквестируеми вещи?

Законът изрично забранява на съдебния изпълнител да предприема действия по осребряване спрямо спрямо следните вещи, собственост на длъжника без значение от професията му: вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет; жилището на длъжника, но при следните условия: ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, […]