Промяна на размера на издръжката на дете след развод
29.08.2019
Как да участвам в публична продан на недвижим имот при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)?
29.08.2019

Сподели това!

Законът не определя горна граница на лихвата, която може да бъде уговорена по договор за заем като възнаграждение в полза на предоставящия заема. Това обаче не означава, че лихвите могат да бъдат уговаряни неограничено между гражданите и търговците. Съгласно съществуващата съдебна практика възнаградителната лихва по договор за заем трябва да съответства на добрите нрави. Накърняване на добрите нрави може да има в два случая:

При прекалено голям размер на лихвата:

  • ако е три пъти по голяма от законната лихва при заеми без обезпечения;
  • ако е два пъти по-голяма от законната лихва при заеми с обезпечение;

При недобросъвестно уговорен начин на плащане на лихвата – например погасителни вноски по заема, съобразно които се погасява само лихвата през голям период от време без същите да погасяват главницата

Свържете се с нас!

 Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел и не може да замени съдействие от адвокат. В случай че желаете Вашите права да бъдат защитени по най-добрия начин, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;