ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

В този раздел може да зададете своите правни въпроси към нашия екип и да намерите отговорите на вече зададените правни въпроси от нашите читатели, които са получили своя отговор.

Давам съгласието си личните ми данни да се обработват за целите на предоставянето на услугата (задължително поле)

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

13.06.2020

Откриване на наследството

Значение на откриването на наследството С откриване на наследството се поражда право за наследниците да наследят своя наследодател, както и съответните права за лицата, в чиято полза е изготвено завещание. Законът определя, че могат да наследяват само тези лица, които са заченати към момента на откриване на наследството. Включените права и задължения в наследството се определят именно към момента на […]
12.06.2020

Какво включва наследството – кои права и задължения се наследяват?

Предмет на наследяването са имуществени права и задължения на починалото физическо лице, които то е притежавало към момента на смъртта си. Кои права се наследяват? Сред наследимите права се включват: Правото на собственост и ограничените вещни права; не се наследява обаче правото на ползване; Вземанията с имуществен характер; освен ако не са с оглед личността на кредитора-наследодател; Правата върху средствата […]
11.06.2020

Заплащане на издръжка от държавата

Дължат издръжка на вас или на детето Ви, но длъжникът не я заплаща? Каква е предвидената в закона защита за нуждаещите се от издържка в тези случаи? Законът предвижда, че държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение. Какъв е размерт на заплащаната от държавата издръжка? Заплащаният от […]