ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

В този раздел може да зададете своите правни въпроси към нашия екип и да намерите отговорите на вече зададените правни въпроси от нашите читатели, които са получили своя отговор.

Давам съгласието си личните ми данни да се обработват за целите на предоставянето на услугата (задължително поле)

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

02.06.2020

Спор между родителите за пътуване на дете в чужбина

По правило въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато обаче родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето. Производството започва по молба на единия от родителите. Съдът следва да изслуша другия родител. Ако обаче […]
01.06.2020

Спор за родителски права

Споразумение при спор за родителски права Когато родителите не живеят заедно и е налице спор между тях за родителските права, те могат да постигнат съгласие относно: местоживеенето на детето упражняването на родителските права личните отношения с него издръжката му Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Законът определя, че подобно споразумение […]
27.05.2020

Родителски права и задължения

Кой е носител на родителски права и задължения? Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Без значение е дали между родителите има сключен граждански брак. Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. Важно е обаче произходът на детето от родителите да е установен съобразно законния ред. Ако родителят […]