ЗА КАНТОРАТА

Екипът на адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори е съставен от висококвалифициран адвокати с богат опит, покриващ всички сфери на правото. В настоящия раздел може да научите повече за членовете на нашия екип.

download

Адв. Петър Топуров

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

гр. София, р-н “Красно село”, бул. “Цар Борис III” № 77, офис № 5 /партер/
+359886795005
legal@office-law.bg
https://office-law.bg
www.facebook.com/DikeLawFirm/

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право, придобити от неговата работа в адвокатска кантора (2017-2018 г.), както и кантори на частен съдебен изпълнител (2015-2017 г.) и синдик (2017-2018 г.). Успешно издържал изпита за помощник частни съдебни изпълнители през 2017 г. Вписан като адвокат от януари 2018 г.

Адвокат Топуров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Към настоящия момент е асистент към Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН. През 2018 г. осъществява изследователска работа в Юридическия факултет на Университета в Болоня. Носител на наградата на Българската академия на науките “Иван Евстратиев Гешов” през 2019 г. за научни постижения в областта на правото.

Владее английски език и италиански език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

 1. Обещаване на задължението или действието на трето лице. De Jure, ВТУ “Св. св. Кирили и Методий”, 2019, том 10, бр. 2, ISSN:1314-2593
 2. Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността. Търговско право, 4, приета за печат: 2019, ISSN:0861-6892
 3. Договарянето в полза на трети лица в римското право. Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Институт за държавата и правото, приета за печат: 2019
 4. Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост. Собственост и право, ИК Труд и право, приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473
 5. Прилагане на по-благоприятната нормативна разпоредба в административнонаказателното производство. Списание “Норма”, Сиела,  2019, кн. № 9, ISSN:1314-5126
 6. Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите. Търговско и облигационно право, 11, ИК Труд и право, 2019, ISSN:1314-8133;
 7. Нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави“ в списание Ius romanum. 2019 г.;
 8. „Bulgaria“ в международния сборник The Common Core of European Private Law – Third party rights, Intersentia. Приета за печат: 2019 г.;
 9. „Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле“ – в Сборник с доклади от VIII национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2018 г.;
 10. „Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ“ – в Сборник от научна конференция на тема „Предизвикай: несъстоятелността“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 276-292;
 11. „Изпълнение на договора в полза на трето лице“ – в Сборник от юбилейна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по случай 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 296-311;
 12. „Критични бележки върху теорията за прякото придобиване на права при договора в полза на трето лице“ – в Сборник с доклади от VІІ национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Институт за държавата и правото при БАН. 2017 г., с. 190-197;
 13. „Относно принципа за относителност на облигационното отношение“ – в Сборник „Научни четения“ на тема „.Правни норми и правни принципи“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2017 г. с. 564-576;
 14. „Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство ?“ – сп. Търговско право, бр. 3, 2015 г. с. 59-75;
1

адв. Крум Димитров

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

гр. София, р-н “Красно село”, бул. “Цар Борис III” № 77, офис № 5 /партер/
+359893666793
legal@office-law.bg
https://office-law.bg
www.facebook.com/DikeLawFirm/

Адвокат Крум Димитров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското, търговското и наказателното право, придобити от неговия предходен практически опит в адвокатски кантори от 2010 г. насам.

Адвокат Димитров е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. По време на следването си е осъществил и едногодиша обучение в National and Kapodistrian University of Athens. Към настоящия момент адв. Димитров е докторант по „Гражданско и семейно право“ в Института за държавата и правото при БАН с изследвания в областта на вещното право.

Владее английски език, италиански език и гръцки език.

Автор е на следните научни публикации в областта на вещното право:

 1. Искът по чл. 109а от Закона за собствеността – предмет на защита и характер на иска, процесуалноправни и материалноправни специфики, съотношение с другите вещни искове. – в Сборник с доклади от IX-та национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. (под печат);

 

Отзиви от клиенти

Андриана Спасова

Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:57:03+02:00
Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!

Иван Маринов

Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:40:14+02:00
Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!

Ани Янкова

Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори
5
2020-01-07T13:42:27+02:00
Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!
5
3
Адвокатска кантора Топуров, Димитров и партньори