ЗА КАНТОРАТА

Екипът на адвокатска кантора Димитров и партньори е съставен от висококвалифициран адвокати с богат опит, покриващ всички сфери на правото. В настоящия раздел може да научите повече за членовете на нашия екип.

Адвокат Крум Димитров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското, търговското и наказателното право, придобити от неговия предходен практически опит в адвокатски кантори от 2010 г. насам.

Адвокат Димитров е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. По време на следването си е осъществил и едногодиша обучение в National and Kapodistrian University of Athens. Към настоящия момент адв. Димитров е докторант по „Гражданско и семейно право“ в Института за държавата и правото при БАН с изследвания в областта на вещното право.

Владее английски език, италиански език и гръцки език.

Автор е на следните научни публикации в областта на вещното право:

  1. Искът по чл. 109а от Закона за собствеността – предмет на защита и характер на иска, процесуалноправни и материалноправни специфики, съотношение с другите вещни искове. – в Сборник с доклади от IX-та национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2020 г.;

Отзиви от клиенти

Андриана Спасова

Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!
Адвокатска кантора Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:57:03+02:00
Благодарение на екипа на кантората получих компетентна консултация и защитих правата си! Благодаря отново!

Иван Маринов

Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!
Адвокатска кантора Димитров и партньори
5
2020-01-13T16:40:14+02:00
Добри адвокати. Спестиха ми десетки хиляди левове със спечелените от тях дела. Благодаря Ви!

Ани Янкова

Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!
Адвокатска кантора Димитров и партньори
5
2020-01-07T13:42:27+02:00
Добри адвокати и преди всичко хора! Препоръчвам ги на всички мои приятели! Сърдечно благодаря за подкрепата!!!
5
3
Адвокатска кантора Димитров и партньори