Министърът на здравеопазването забрани влизането в България на чужди граждани, пристигащи от рискови държави на коронавирус
16.03.2020
Връщане на пари от туроператор
18.03.2020

Сподели това!

Днес министърът на здравеопазването издаде заповед за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината

Кой следва да изтърпи задължителна каратина заради коронавирус

1. Всички български граждани и граждани на други държави

с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България

и членовете на техните семейства,

пристигащи от:

 • Китайската народна република
 • Ислямска република Иран
 • Бангладеш, Република Индия
 • Република Малдиви
 • Федерална демократична република Непал
 • Демократична социалистическа република Шри Ланка
 • Кралство Испания
 • Италия
 • Република Корея
 • Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
 • Франция
 • Федерална република Германия
 • Кралство Нидерландия и Швейцария

се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските гражданиводачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а)  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина.

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2.  За водачите  на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

Кой контролира осъществяването на задължителната карантина заради коронавирус?

1. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

2. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

3. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

4. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от  последния контакт със заболялото лице.

Последици от поставянето в карантина заради коронавирус

1. Всички лица, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

2. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за  COVID-19,  карантината се преустановява.

3. При поява на  симптоми за COVID-19, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

4. Незабавно след издаване на предписанието  регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия.

5. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

Относно наказанията при нарушаване на карантината, може да прочетете в статията, след като натиснете върху линка.

Свържете се с нас!

Ако имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нашия екип, за да получите адвокатска защита по следния начин:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на този сайт;

В рамките на извънредното положение нашата адвокатска кантора предлага и правни консултации по телефон и електронна поща.